Nuša Pevc
Nuša Pevc
Učiteljica joge

Stres sam po sebi ni slab, a težava se pojavi v sodobnem načinu življenja, ki nas neprestano drži v stresnem odzivu. Dolgoročno to prinese številne negativne vplive na zdravje. StressLess vadba nas vrača v sedanji trenutek in odpavlja posledice stresa.

Trajanje
60 min